جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی سیاست گذاری علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی قم
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی کامپیوتر
  • گرایش : نرم افزار
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1400/09/27
مقالات جدیدترین ژورنال ها