جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حسابداری
  • گرایش : حسابرسی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1400/10/19
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها