جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد، آموزش زبان انگلیسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : آموزش زبان انگلیسی
  • گرایش : آموزش زبان انگلیسی
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/01/21
مقالات جدیدترین ژورنال ها