جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
2 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : متفرقه
  تحصیلات : دکترا
  تعداد مقالات : 2 مقاله
  توضیحات : طلبه سطح چهار(دکتری) رشته تفسیر تطبیقی، موسسه آموزش عالی الزهراء (س) گرگان، استان مازندران، استان گلستان، ایران، عضو مرکز پژوهشی مطالعات اسلامی الزهراء (س) گرگان، پژوهشگر و فعّال فرهنگی
  جزئیات بیشتر
  • رشته : الهیات و معارف اسلامی
  • گرایش : تفسیر و علوم قرآن
  • تحصیلات : دکترا
  • تاریخ انتشار : 1401/02/19
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها