جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناسی رشته مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : مهندسی مکانیک
  • گرایش : مکانیک
  • تحصیلات : کارشناسی
  • تاریخ انتشار : 1401/06/01
مقالات جدیدترین ژورنال ها