جستجوی محقق :
اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجو کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : ارتباط تصویری
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1401/06/09
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها