جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • دانشگاه : دانشگاه تهران
  تحصیلات : -
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : دانشجوی حقوق تجاری اقتصادی بین المللی دانشگاه تهران
  جزئیات بیشتر
  • رشته : حقوق خصوصی
  • گرایش : حقوق تجاری اقتصادی بین المللی
  • تحصیلات : -
  • تاریخ انتشار : 1401/06/19
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها