جستجوی محقق :
همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
1 مقاله از این محقق منتشر شده است.
 • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  تعداد مقالات : 1 مقاله
  توضیحات : کارشناس ارشد پژوهش هنر، دانشکده ی هنر ادیان و تمدنها، دانشگاه هنر اصفهان
  جزئیات بیشتر
  • رشته : هنر
  • گرایش : هنر
  • تحصیلات : کارشناسی ارشد
  • تاریخ انتشار : 1402/03/28
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها