• مقایسه ای بین آیین نامه های ubc, ibc و 2800 در تحلیل پاسخ طیفی مودال انجام شده بر روی ساختمان های مسکونی استاندارد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 3652
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  مقایسه ای بین آیین نامه های ibc2006 و ubc1997 و آیین نامه 2800 با تمرکز بر روی مقررات ویژه آیین نامه برای آنالیز پاسخ طیفی مودال mrsa برای ساختمان های مسکونی استاندارد ارائه شده است. چهار منطقه جغرافیایی نمونه با کارایی لرزه ای متفاوت آمریکا انتخاب شدند. طیف های پاسخ طرح برای همه پنج کلاس خاک در 4 منطقه جغرافیایی با استفاده از ibc2006 و ubc1997 و 2800 تولید شدند. مدل های سازه ای ساختمان های نمونه، با استفاده از etabs به وجود آمد و نتایج برش پایه ماکزیمم و لنگر خمشی ماکزیمم با استفاده از روش mrsa محاسبه گردید. نیروی برش پایه ماکزیمم و لنگرهای داخلی ماکزیمم تولید شده با استفاده از ubc1997 در مناطق با خطر لرزه ای کمتر وقتی که با مناطق با فعالیت لرزه ای بالاتری مقایسه می گردد بسیار بیشتر از ibc2006 است. در این مناطق و در خاک های نوع i، مقادیر 2800 از مقادیر ubc1997 بزرگتر شده است. ubc1997 برش پایه بزرگتر و لنگر داخلی بزرگتری را برای همه موارد (به جز چند مورد در خاک نوع i برای آیین نامه 2800)، نشان می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها