• تحلیل فرآیند نوزینگ پوسته های فولادی و طراحی مدل پیش فرم

  کلمات کلیدی :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1031
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این مقاله شکل دهی پوسته های فولادی به روش نوزینگ مورد بررسی قرار گرفته است. برای حل مساله از روش معادلات تعادل، قانون سیلان لوی میسز، رابطه تراکم ناپذیری ماده و معادلات وابسته دیگر برای دستیابی به توزیع تنش و کرنش استفاده شده است. در این مقاله ابتدا روابط پایه ای که توسط محققین قبلی بدست آمده اند مرور شده و سپس روابط بهبود یافته آورده می شود. در قسمت بعد روشی برای دستیابی به مدل پیش فرم ارائه شده و در نهایت مقایسه ای بین دو روش با نتایج fem انجام می شود. با توجه به کارهای قبلی انجام شده که از پارامارهای ضریب اصطکاک و کارسختی در آنها صرفنظر شده است، در این مقاله برای پژوهش برای بهبود کار این پارامترها نیز در نظر گرفته شده اند. شایان توجه است که هدف نهایی از محاسبه توزیع تنش و کرنش در این فرآیند بدست آوردن یک مدل پیش فرم بهینه به منظور حصول یک قطعه با توزیع ضخامت یکسان در طول قطعه نوزینگ شده، می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها