• بهینه سازی سطوح ماشینکاری شیمیایی شده آلومینیوم 1025 با تغییر پارامترهای حمام اچنت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1089
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   هدف از این تحقیق، بهبود کیفیت سطوح ماشینکاری شده ورق آلومینیوم 1025 با بهینه سازی شرایط حمام اچنت است که شامل دو قسمت می باشد. قسمت اول تاثیر تغییر نوع اچنت مورد بررسی قرار گرفته است بدین صورت که پس از آماده سازی محیط اچنت های معرفی شده در مراجع، اثر افزایش یک محلول کاهش دهنده سرعت خوردگی آمینی بنام tea در محیطهای اسیدی و بازی مورد بررسی قرار گرفته است. در قسمت دوم، به بررسی پارامترهای دما و غلظت بر کیفیت سطوح ماشینکاری شده پرداخته شده است.

  در نهایت شرایط حمام اچنت مناسب برای ماشینکاری آلومینیوم 1025 به دست آمد که نتایج حاصله از اندازه گیری زبری سطوح و sem بیانگر مناسب تر بودن حمام اچنت معرفی شده نسبت به نتایج سایر مراجع است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها