همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • single-channel color image encryption algorithm based on fractional hartley transform and vector operation

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1064
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   a single-channel color image encryption algorithm is proposed by combining fractional hartley transform (frht) with vector operation. the original color image is decomposed into rgb components and the g and b components are encrypted into two phase-only masks θ g and θ b with vector operation, respectively. the rθ g and θ b are transformed by frht and vector operation twice to obtain amplitude, random phase and decryption phase key. the new amplitude combined with the random phase is transformed by frht once more and then the result is scrambled by the chaotic scrambling to strengthen the security of the algorithm. the private phase key is dependent on the original image, which makes the proposed encryption algorithm more secure than the linear color image encryption algorithm based on the double random phase encoding in frht. simulation results demonstrate the security and effectiveness of the proposed algorithm.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها