• تحلیل اگزرژی و بهینه سازی ترمواکونومیکی سیکل تبرید آبشاری آمونیاک – دی اکسیدکربن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2030
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این مقاله، بهینه سازی ترمواکونومیکی و تحلیل اگزرژی بر روی یک سیکل آبشاری آمونیاک – دی اکسید کربن که آمونیاک به عنوان مبرد سیکل دما بالا و دی اکسیدکربن به عنوان مبرد سیکل دما پایین می باشد، انجام شده است. توان تبرید، دمای محیط و دمای فضای سرد به عنوان قیود مسئله در نظر گرفته شده اند. چهار پارامتر، دمای تقطیر آمونیاک،دمای تبخیر دی اکسیدکربن،دمای تقطیر دی اکسیدکربن و اختلاف دما در کندانسور آبشاری به عنوان متغیرهای تصمیم انتخاب شده اند.تابع هدف، تابع هزینه ی سالیانه کل سیستم که شامل هزینه ی اگزرژی ورودی به سیستم و هزینه ی سرمایه گذاری سالیانه اجزاء است، می باشد. اگزرژی ورودی به سیستم، الکتریسیته ی مصرفی در موتور کمپرسور ها و فن ها و هزینه ی سرمایه گذاری شامل هزینه ی خرید کمپرسورها، فن ها و مبدلهای حرارتی است. در نهایت با اعمال روابط بر یک مسئله نمونه نتایج بهینه سازی نشان میدهد که با برقراری تعادل بین هزینه های ناشی از اگزرژی ورودی و هزینه های سرمایه گذاری اولیه متغیرهای تصمیم بهینه برای سیکل یافت می شود که منجربه کمینه شدن هزینه ی سالیانه کل سیستم می گردند. نتایج تحلیل اگز رژی برای هر یک از اجزای سیستم در حالت بهینه نیز ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها