• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 807
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   امروزه گردشگری یکی از پویا ترین فعالیتها در ایجاد تحول اقتصادی- اجتماعی در گستره ی جهان بوده و به طور روزافزون اهمیت یافته است. در دهه های اخیر گسترش سریع شهرها و رشد شتابان جوامع شهری، آنها را با چالش های متعدد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماهی روبرو کرده است. در سالهای اخیر مفهوم توسعه پایدار مورد تاکید و توجه صاحبنظران و مسئولین قرار گرفته است زیرا این مفهوم مبتنی بر حفظ استانداردهای سطح زندگی آینده است نسبت به آنچه که تا امروز از آن برخورداریم. توسعه پایدار گردشگری نوعی از صنعت گردشگری است که بر مدیریت تمام منابع منجر می گردد و نیاز گردشگران محلی و جامعه میزبان را بدون به خطر انداختن نسل های آینده تامین کند.روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای-اسنادی است. تحقیق حاضر با بررسی اصول و مفاهیم توسعه پایدار،اهمیت آن در جوامع شهری،معرفی گردشگری پایدار،نقش توسعه گردشگری شهری،در ایجاد امکانات فرهنگی،مراکز تفریحی،ورزشی، افزایش روابط اجتماعی،کاهش میزان مهاجرت، تنوع اقتصادی و جلوگیری از رکود اقتصادی شهر می پردازد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها