• " بررسی تاثیر آرگونومی بدن زنان گروه سنی20 سال به بالا بر روی مبلمان شهری- نمونه موردی پارک بانوان کرمان"

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1025
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   از دیدگاه مهندسی علوم انسانی، ارتقای کیفیت فضاهای باز عمومی می تواند در سلامت و رشد قوای جسمی،تقویت تعاملات اجتماعی و همبستگی گروهی افراد موثر باشد. آنتروپومتری به بررسی مشخصات و ابعاد خارجی بدن و یا به عبارتی بررسی ویژگی های مکانیکی بدن از نظر حرکت و بدست آوردن الگوها و ابعاد مناسب می پردازد.ضرورت انجام تحقیق پایین بودن کیفیت برخی مبلمان پارک و عدم ارائه راهکارهایی به منظور استفاده از این مبلمان با توجه به نیاز به استراحتگاه در ناحیه شمال شرقی پارک بانون می باشد. در این پژوهش سعی بر این می باشد تا با مشارکت مستقیم کاربران در جهت یافتن موارد عدم تناسب ابعاد واقعی مبلمان با ارگونومی کاربران،در نهایت ارائه ابعاد مناسب مبلمان در جهت بهبود کیفیت اجزاء پارک، از ویژگی های خاص این تحقیق می باشد.مطابق موارد فوق فرضیه تحقیق نیز، "با توجه به رویکرد آنتروپومتری،مبلمان پارک بانوان درجهت پاسخگویی به نیازهای کاربران از طراحی مناسبی برخوردار است"، مد نظر قرار می گیرد. با توجه به فضیه مذکور اهداف تحقیق شامل، یافتن ابعاد مناسب مبلمان متناسب با ارگونومی بدن کاربران، تجزیه و تحلیل شاخص های ارگونومی کاربران و درنهایت رسیدن به راهکارهایی برای بهبود و افزایش کیفیت طراحی این قسمت از مبلمان پارک می باشد.در این تحقصق تحلیلی- آماری، 30 نفر از کاربران حاضر در پارک،شامل بانوان 20-50 سال مورد آزمایش قرار گرفتند که خلاصه نتایج حاصل از آن، رضایت کاربران از اکثر شاخص های تن سنجی مبلمان پارک می باشد که در جهت پاسخگویی به نیازهای کاربران از طراحی مناسبی برخوردار است. همچنین روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش نمونه موردی می باشد که با ابزارهای پرسشنامه، عکس، نمودارها و ... صورت پذیرفت و در نهایت جداول و نمودارهای آماری با استفاده از نرم افزارspss مورد بررسی قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم