• علل مهاجرت گاز در داخل دوغاب سیمان و راه های بهسازی آن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 956
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
    از طریق تحقیقات آزمایشگاهی ثابت شده است که سه نوع مهاجرت گاز از داخل فضای حلقوی سیمانه شده، بوسیله طراحی دقیق ترکیب سیمان قابل کنترل هستند. نوع اول فضای خالی، و درنتیجه آن مهاجرت گاز بین سیمان و لوله جداری اتفاق می افتد. باافزودن مقدار درست مگنتیت به سیمان، این نوع فضای خالی و در نتیجه مهاجرت گاز حاصل از آن می تواند کنترل شود. دومین نوع فضای خالی بین لوله جداری و دیواره چاه در محل تشکیل اندود گل باعث این تضعیف فرآیند بندش سیمان می شود، با استفاده از نوعی ماده مخصوص به نامanchorage clay این بندش تاحدی که مهاجرت گاز بین لوله جداری و دیواره چاه حذف شود، بهبود مییابد. سومین و پیچیده ترین فرآیند، تغییر فشار در طی مرحله بندش می باشد. مقدار صحیح درصد آب وهمجنین مواد تاخیر دهنده ها در طی فرآیندهایهیدراسیون، جهت کسب بهترین نتیجه مورد نیاز می باشد.با افزودن مقدار صحیح الاستومر، این تغییرات فشار در طی زمان بندش سیمان می توانند برطرف شوند.الاستومرها به عنوان موادی که در مقابل فشار می توانند عکس العمل مخالف نشان دهند شناخته شده اند. این پدیده باعث حذف تغییرات فشار، ودرنتیجه حذف ترکهای میکروسکوپی می شود. سه عامل فوق تابعی از دما و فشار می باشد. از آنجائیکه دریک چاه تغییرات فشار و دما نسبت به عمق رخ میدهد لذا طراحی سیمان بایستی به دقت انجام گیرد. در این مقاله، تک تک اجزاء لازم برای حذف نشت گاز مورد بحث قرارگرفته است وهمچنین روشی جهت حذف کامل مهاجرت گاز در حین عملیات سیمانکاری ارائه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها