• بررسی بازدارنده های خوردگی و رسوب گذاری در برج های خنک کننده با شیمی آب متفاوت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 2432
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مواد بازدارنده در سیستم های خنک کننده، موادی هستند که با غلظت های پایین به آب اضافه می شوند تا مانع ایجاد خوردگی در روی سطح فلز و جلوگیری از تشکیل رسوب بخصوص در مبدل های حرارتی گردند. در این مقاله اثر بازدارنده های خوردگی و رسوب گذاری در شرایط متفاوت آب از لحاظ سختی، قلیائیت، میز ان یون کلرید و... مورد مطالعه قرار گرفته است. این شرایط شامل آب های صنعتی سخت مانند آب های مناطق جنوب کشور، آب های با سختی متوسط مانند اراک، تهران و آب های نرم می باشد. در این بررسی با استفاده از دستگاه دینامیک پیلوتی در سرعت جریان های خطی متفاوت و با فلاکس حرارتی متفاوت (دمای پوسته در گستره 90 تا 210°c) نرخ خوردگی و رسوبگذاری تعیین می گردد و همچنین با استفاده از منحنی های پلاریزاسیون تافل میزان خوردگی محاسبه و با نتایج حاصل از تست دینامیک پیلوتی و نتایج صنعتی مقایسه شده است. رسوبات تشکیل شده نیز توسط میکروسکوپ الکترونی مجهز به edx تحت آنالیز نیمه کمی قرار گرفته و نوع رسوبات در شرایط مختلف آب بررسی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها