اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • بررسی امکان پذیری عملیات رسوب زدایی (flushing) در مخزن سد پلرود با استفاده از مدل rescon

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 4641
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   هر ساله تقریبا 1درصد حجم ذخیره سدها در سطح دنیا در اثر رسوب گذاری در آنها از بین می رود (mahmood 1987) در بعضی از کشورهای درحال توسعه که فشارهای جمعیت و فعالیت های انسانی باعث افزایش شدت فرسایش خاک می گرد، روند مذکور با شدت بیشتری انجام می گیرد. هم اکنون پیشنهاد ساخت سدهای بزرگ به علت پیامدهای گوناگون آن از جمله پیامدهای زیست محیطی کمتر مورد توجه قرار دارد که این امر موجب کاهش ساخت این گونه سدها در دهه های آینده می گردد. بنابراین بهترین گزینه جهت داشتن منابع آبی مطمئن کاهش شدت رسوب گذاری در مخازن سدها با استفاده از  روش های پیشگیرانه و احیای حجم از دست رفته با استفاده از روش های درمانی می باشد. در حالی که گزینه های متفاوتی جهت خارج کردن و حذف رسوبات تجمع یافته در پشت سدها وجود دارد، رسوب زدایی توسط  گشودن دریچه های تحتانی (flushing) به عنوان روشی موثر جهت احیای حجم از دست رفته مخزن سد بدون تحمل هزینه های ناشی از اجرای روش های مکانیکی حذف رسوبات مثل لایروبی مطرح است. در این مقاله از چند معیار کمی جهت ارزیابی قابلیت امکان پذیری عملیات فلاشینگ، استفاده می گردد. در مواردی که براورد پتانسیل بازگشت ظرفیت از دست رفته و نگهداری حجم ذخیره مفید در طولانی مدت مطرح است، این معیارها به خوبی اهداف مذکور را تأمین می نمایند. به طور کلی در ارزیابی این عملیات دو عامل اساسی را باید مدنظر قرار داد: اولا مقدار رسوبات حذف شده در طول مدت رسوب زدایی حداقل باید با مقدار رسوباتی که در مخزن سد در فاصله زمانی بین دو عملیات انباشته می شود برابر باشد. ثانیا ظرفیت ذخیره مفیدی که می تواند از طریق رسوب زدایی حداقل باید با مقدار رسوباتی که در مخزن سد در فاصله زمانی بین دو عملیات انباشته می شود برابر باشد. ثانیا ظرفیت ذخیره مفیدی که می تواند از طریق رسوب زدایی احیا گردد، باید بیشتر از 50درصد ظرفیت اصلی سد باشد. معیارهای مذکور به خوبی این دو عامل را در نظر می گیرند. مدل rescon که با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف مخزن هنگام عملیات فلاشینگ این معیارها را تخمین می زند جهت ارزیابی قابلیت امکان پذیری این عملیات در مخزن سد پلرود در استان گیلان مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصله نشان داد که انجام عملیات مذکور در مخزن مذکور موفقیت آمیز خواهد بود و راندمان بالایی خواهد داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها