• ارزیابی فشارهای خاک، پدیده قوس زدگی و نشست های قائم در بدنه و پی سد البرز در زمان بهره برداری با کاربرد نتایج تحلیلی و ابزار دقیق

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1720
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   کنترل ایمنی و پایداری سدهای خاکی در طول دوران ساخت و بهره برداری و بازرسی پیوسته در مورد عملکرد سدهای خاکی، نه تنها از دیدگاه پیشرفت شناخت رفتار بخش های مختلف سد اهمیت دارد، بلکه از دیدگاه ایمنی و رفع نواقص احتمالی و کمک به مهار شدن عواملی که ممکن است باعث تخریب سد گردد از اهمیت خاصی برخوردار است. با کمک ابزار دقیق نصب شده در سدهای خاکی، پایداری آن ها را می توان کنترل کرد. به دلیل رفتار غیر خطی سد خاکی، برای تحلیل سد خاکی البرز از روش المان محدود و مدل رفتاری مور-کلمب استفاده شده و نتایج حاصل از تحلیل با نتایج ابزار دقیق مقایسه گردیده است. با قرائت مستمر ابزار دقیق به کار رفته در بدنه و پی سد، وضعیت سد حین بهره برداری مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج حاصله، رفتار سد متعارف و منطقی بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها