• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1315
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   سدهای بتنی از جمله سازه هائی بشمار می روند که رفتار آنها وابستگی زیادی به خواص دامنه های اطرافشان دارد و اثرات اندرکنشی محیط مجاور مانند سنگ فونداسیون بر روی آنها، تاثیر قابل ملاحظه ای در پاسخ دینامیکی سازه به ویژه محتوای فرکانسی آن خواهد داشت. بدین جهت درمدل المان محدود سدهای بتنی دوقوسی، ضروری است قسمتی از فونداسو ین سنگی محل ساختگاه سد نیز همراه بدنه سد مدل گردد. میزان حجمی از سنگ بستر که درمدل المان محدود میبایستی لحاظ گردد به نسبت مدول الاستیست یه سنگ بستر وبتن بدنه سد مورد نظر وابسته می باشد. به همین منظور در این مطالعه، به بررسی تاثیر فونداسیون سنگی بر پاسخ دینامیکی سد بتنی دو قوسی پرداخته شده است. برای انجام آنالیز از نرم افزار abaqus استفاده شده و تاثیر اندرکنش سد، مخزن و فونداسیون در مدل لحاظ شده است. با توجه به رفتار و هندسه سد بتنی دو قوسی، مدل سازی به صورت سه بعدی انجام گرفته و برای انجام آنالیز دینامیکی از تحلیل تاریخچه زمانی استفاده شده است. به منظور بررسی اثر سختیهای بالای سنگ بستر، مدل با مقادیر بیش از یک نسبت سختی سنگ به بتن بدنه سد تحت یک رکورد ثابت زلزله تحلیل گردیده است و براساس نتایج حاصل، تاثیر سختی فونداسیون بر پاسخ دینامیکی سد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها