• مطالعه اثر نسبت تنش تناوبی بر رفتار دینامیکی ماسه بندر انزلی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 863
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   رفتار خاک های ماسه ای،تحت بارگذاری تناوبی و مسیرهای مختلف تحکیم تاکنون مورد توجه محققین مختلف قرار گرفته است، اما هنوز وجوه مختلف آن بطور کامل بررسی نشده است. بر اساس بخشی از مطالعات انجام شده، ناهمسانی موجب کاهش مقاومت دینامیکی و وقوع روانگرایی در نمونه می شود. اما در برخی تحقیقات دیگر خلاف این موضوع نیز مشاهده شده است. در این تحقیق یک سری آزمایش سه محوری تناوبی در شرایط زهکشی نشده بر روی نمونه هایی از ماسه ساحلی بندر انزلی که با روش کوبش مرطوب آماده سازی شده بودند، صورت پذیرفت. سپس ضریب فشار سکون مورد مطالعه قرار گرفت. بر چگونگی رفتار تناوبی خاک با بررسی اثر نسبتهای تنش تناوبی در مسیر تحکیم ناهمسان k0 اساس نتایج حاصله، تاثیر افزایش نسبت تنش تناوبی در حالتهای اولیه یکسان بر روند تولید اضافه فشار آب حفره ای و نیز بر کاهش مقاومت دینامیکی، قابل مشاهده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها