• مهاربندی و حفاظت جانبی از گودبرداری ها بااستفاده ازروش میخکوبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1108
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   افزایش جمعیت و نیاز شدید به فضاهای کار و سکونت از یک سو و افزایش شدید قیمت زمین در شهرها و ضرورت استفاده حداکثری از زمین از سوی دیگر باعث احداث ساختمانهای مرتفع اداری، تجاری و مسکونی باطبقات متعدد در زیرزمین شده است. یکی از مهمترین مشکلات و دغدغه های مهندسین ساخت و ساز در احداث سازه ها،حفاظت از گود برداری و ساختمانهای موجود در مجاورت آن می باشد. متاسفانه هر روزه بدلیل انجام گود برداری های غیر اصولی در موارد متعددی شاهد فروریختن دیواره های گود و یا ساختمانهای جانبی می باشیم که باعث جان باختن انسانهای بی گناه گردیده است. در این مقاله میخ کوبی که یکی از روشهای پایدارسازی گودها و ترانشه ها می باشد مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این راستا برای فواصل افقی، عمودی وزوایای مختلف میخ ها وهمچنین سیستم ترکیبی انکراژ و نیلینگ به مطالعه موردی گودی با عمق 7.5 متر با استفاده از نرم افزار (geo slope) slope/w پرداخته شده است. نتایج نشان داده است که ضریب اطمینان گود، با ثابت در نظر گرفتن زاویه مهاری با افق، نسبت معکوس با فاصله قائم و افقی بین مهاری ها دارد. بدین معنی که با افزایش فاصله قائم و یا افقی بین مهاری ها میزان ضریب اطمینان گود کاهش می یابد. همچنین استفاده از روش ترکیبی انکراژ و نیلینگ باعث افزایش ضریب اطمینان نسبت به هریک از روش های میخکوبی و انکر شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها