• بررسی رفتار لرزه ای مهاربند ضربدری با لینک قائم

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 912
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   در این تحقیق با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی به بررسی رفتار لرزه ای قاب های شامل مهاربند ضربدری با لینک قائم پرداخته شده است. ابتدا قاب های مورد بررسی در نرم افزار طراحی شده، سپس با استفاده از مقاطع بدست آمده از طراحی، قاب های مذکور در نرم افزار مدل سازی و تحلیل استاتیکی غیرخطی شدند. با انجام تحلیل مشخص شد که با افزایش طول لینک قائم مقادیر سختی جانبی قاب، ظرفیت باربری، ظرفیت اتلاف انرژی و همه پارامترهای لرزه ای کاهش می یابند. همچنین با افزایش تعداد طبقات ضریب شکل پذیری و سختی جانبی قاب ها کاهش می یابد و ظرفیت اتلاف انرژی، ظرفیت باربری و دیگر پارامترهای لرزه ای مثل ضریب رفتار افزایش می یابند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها