• بررسی میزان تأثیر پارامترهای لرزهای در رفتار دینامیکی دیوارهای خاکی میخکوبی شده

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1188
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   میخکوبی خاک یکی از روش های پایدارسازی گودبرداری ها می باشد که به دلیل انعطاف پذیری، سرعت، سهولت اجرا و اقتصادی بودن، طی سه دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به افزایش استفاده از سیستم های میخکوبی در مناطق لرزه خیز مطالعه لرزه ای این سازه ها حائز اهمیت می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر پارامترهای لرزه ای از جمله فرکانس، دامنه و مدت زمان شتاب وارده در عملکرد و رفتار دیوارهای خاکی میخکوبی شده و همچنین تعیین مدل رفتاری مناسب برای مدلسازی خاک، در حالت لرزه ای می باشد. در این مطالعه از یک نرم افزار المان محدود دو بعدی استفاده شده است. ابتدا برای ارزیابی صحت عملکرد مدلسازی از آزمایش سانتریفیوژ دینامیکی استفاده شده و مدل رفتاری مناسب برای مدلسازی خاک با مقایسه نتایج بدست آمده از تحلیل عددی و آزمایشگاهی انتخاب گردیده و در نهایت میزان تأثیر پارامترهای لرزه ای در رفتار این سازه ها مورد بررسی قرار گرفته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها