• مکان یابی کاربری های شهری با استفاده از مدل تحلیل عاملی - مطالعه موردی کاربری مسکونی شهر آفتاب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 3914
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   مکان یابی توسعه شهرها با استفاده از مدل های انتزاعی به عنوان یک ابزار مناسب در فرایند برنامه ریزی توسعه شهری مطرح می گردند. این مقاله بر آن است تا با تلفیق یک پارچه متغیرهای طبیعی و انسان ساخت، اقدام به مکان یابی بهینه کاربری مسکونی با استفاده از مدل تحلیل عاملی در شهر جدید آفتاب نماید. نخست شهر آفتاب براساس نقشه طرح جامع و وضعیت عوارض و کاربری ها و شبکه راه های طراحی شده به سی و یک ناحیه تقسیم بندی می شود. سپس متغیرهای فاصله مرکز هر یک از ناحیه های تعیین شده از کابری های تثبیت شده در طرح جامع، اندازه گیری می شوند بطوریکه این متغیرهای فواصل به گونه ای می باشند که در برخی افزایش و در برخی کاهش فاصله از پدیده طبیعی یا انسان ساخت مورد نیاز، موجب بیشینه بودن احتمال انتخاب مکان کاربری مسکونی می شوند. نتایج امتیاز عاملی و بررسی شاخص های ترکیبی حاصل گزینه مناسب برای مکان کاربری مسکونی در شهر آفتاب را تعیین می نمایند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها