همایش ، رویداد ، ژورنال
اینستاگرام تی پی بین
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • مطالعه زون خرابی پیرامون فضاهای زیرزمینی در سنگهای شکننده بر اساس مکانیک خرابی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1266
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
   با عمیق تر و وسیعتر شده سازه های سنگی، شرایط بارگذاری حاکم بر آنها معمولا موجب ایجاد و گسترش ناحیه تخریب پیرامون سازه های سنگی، به دلیل اعمال تنش های القایی زیاد یا ناهمسانگردی بالای تنش های بر جا دارای رفتار مکانیکی غیر الاستیک، غیر خطی و تغییر شکل های بازگشت ناپذیر می باشند. فرایند خرابی با ایجاد، رشد و انتشار ریزترکها در سنگ آغاز می شود سپس چنانچه طول این ریزترکها به حد بحرانی برسد ریزترکها به هم پیوسته و ترکهای موضعی ایجاد می شود. به دلیل فرایند خرابی رفتار ماکروسکوپی سنگ با زوال صلبیت، اتساع، کاهش ظرفیت باربری (نرم شوندگی)، ناهمسانگردی می باشد. شناخت رفتار غیر الاستیک سنگ تخریب شده و دربرگیرنده سازه های سنگی به ویژه پس از مقاومت حداکثر آن، برای تحلیل پایداری سازه های سنگی لازم است. اغلب مدلهای الاستوپلاستیک مورد استفاده در تحلیل و طراحی سازه های سنگی جریان پلاستیک را در نظر می گیرند اما فرایند خرابی را مورد بررسی قرار نمی دهند. در این مقاله ابتدا مفاهیم پایه مکانیک خرابی پیوسته ارائه شده است. سپس یک تعریف دقیقتر و شفافتر از تابع تسلیم خرابی پیشنهاد شده است. در تعریف تابع تسلیم خرابی پیشنهاد شده است. در تعریف تابع تسلیم خرابی سنگ، بسیاری از نویسندگان تنها خرابی بر اثر ریزترکداری کششی (مواد i) را در نظر گرفته اند. از آنجاییکه مواد شبه شکننده ای چون سنگ بر اثر ریزترکداری برشی مواد (موادii) نیز دچار خرابی می شوند لذا توابع تسلیم خرابی فشاری و کششی مجزایی برای خرابی سنگ ارائه شده است. این مدل جدید خرابی در محیط c++ برنامه نویسی شده و در محیط نرم افزار udec به عنوان یک مدل رفتاری مستقل به کار گرفته شده است. با استفاده از اندازه گیریهای صحرایی انجام شده از تونل آزمایشی mine-by در سایت تحقیقاتی aecl مربوط به سازمان انرژی اتمی کانادا مدل جدید خرابی توسعه داده شده اعتبارسنجی شد. در صحت سنجی مدل جدید خرابی توانایی مدل جدید خرابی در باز تولید شکل و اندازه زون خرابی پیرامون حفریات (edz) بررسی شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها