• شبیه سازی عددی جریان بر روی سرریز استوانه ای شکل صاف و زبر با استفاده از فلوئنت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1003
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  انواع سرریزهای مورد استفاده شامل سرریزهای لبه پهن، لبه تیز، سرریزهای استوانه ای و اوجی شکل می باشند. از مهمترین مزایای هیدرولیکی یک سرریز استوانه ای، طراحی ساده، سهولت عبور اجسام شناور و الگوی پایدار جریان در مقایسه با طراحی سرریز اوجی شکل می باشد. از دیگر موارد استفاده از این نوع سرریزها به صورت دریچه های قطاعی و سدهای لاستیکی می باشد. در این مقاله جریان بر روی سرریز استوانه ای صاف و زبر با استفاده از مدل آشفتگی k-ε استاندارد به صورت دو بعدی شبیه سازی شده و سطح آزاد جریان با روش عددی جزء حجم سیال (vof) تعیین گردید. نتایج نشان داد که مدل آشفتگی k-ε استاندارد و روش جزء حجم سیال (vof) برای پیش بینی پروفیل سطح آب و دبی جریان بر روی سرریز استوانه ای مناسب بوده و خطای نسبی متوسط مقادیر سطح آب بدست آمده از مدل عددی و اندازه گیری شده 1 تا 4 درصد است. تأثیر زبری سرریز استوانه ای بر روی خصوصیات هیدرولیکی با محاسبه ضریب دبی، پروفیل سرعت در این مدل مورد بررسی قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها