• پیش بینی نرخ فرسایش رسوبات چسبنده با استفاده از مدل فازی – عصبی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 839
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  مکانیزم انتقال رسوبات چسبنده به علت ماهیت الکتروشیمیایی آن ها و همچنین خواص شیمیایی محیطی که این رسوبات در آنها قرار دارند کاملا متفاوت از رسوبات غیر چسبنده می باشد. این رسوبات شامل ریزدانه هایی همچون لای و رس می باشند. ذرات لای و رس دارای سطوح بزرگی هستند که قابلیت جذب یکدیگر و حتی مواد ریز دیگری از جمله سموم را در این نوع رسوبات ایجاد می کنند و منجر به تشکیل ساختارهای خاکدانه ای و کلوخجه ای شکل (فولوکوله شدن) در تنش های برشی کم می شوند همچنین این ساختارها در تنش های برشی زیاد دچار شکست خواهند شد و در نهایت پدیده های رسوب گذاری و فرسایش رسوبات در مجاری مشاهده خواهند شد. از آن جا که آگاهی از آستانه حرکت این نوع رسوبات و نرخ فرسایش آن ها در طراحی کانال های پایدار و همچنین میزان رسوب گذاری در مخازن دارای اهمیت است، لذا سعی شده است که در این تحقیق با استفاده از داده های آزمایشگاهی فلوم مستقیم، که توسط حسینی (1999) با پارامترهای مختلفی از قبیل غلظت رسوبات، تنش برشی بستر و نرخ فرسایش مورد بررسی قرار گرفته است، با استفاده از مدل فازی – عصبی به پیش بینی میزان نرخ فرسایش رسوبات چسبنده پرداخته شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها