• کاربرد الگوی تحلیل فراگیر داده ها در ارزیابی عملکرد مراکز آموزش فنّی و حرفه ای استان کرمان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 928
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در دهه های اخیر، ظهور اقتصاد دانش محور در کشورهای صنعتی نشان داده است که سرمایه ی انسانی نقش محوری در موفقیت این کشورها ایفا نموده است. از سوی دیگر، افزایش بازدهی نیروی کار، پدیدهای انکارناپذیر در سطح جهانی به شمار می آید. در این میان، نقش آموزش به دلیل وظیفه ی ارائه ی خدمات آموزشی، مدیریت دانش، کسب مهارت ها، و مشاوره ی لازم، به منظور فراهم سازی حصول شانس بیشتر برای موفقیت پایدار، بسیار برجسته می باشد. آموزش فنّی و حرفه ای به دلیل توأم نمودن آموزش های نظری و عملی، معرّف نوع خاصی از سرمایه گذاری در منابع انسانی است که با فراهم سازی امکان ارتقای دانش، مهارت و نگرش های نوین به توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه کمک می نماید. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد آموزشی و بهره گیری از رهیافت نهاده گرای تحلیل فراگیر داده ها در سال 1392 برای دوره های مهارت تعمیرکار اتومبیل های بنزینی درجه ی 2 مراکز استان کرمان صورت پذیرفت. پس از بررسی منابع و نشست های تخصصی، آمار و اطلاعات مورد نیاز (ورودی ها و خروجی های الگو) جمع آوری، و شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران و مربیان آموزشی مراکز آموزش فنّی و حرفه ای در نرم افزار تخصصی  deapاستخراج و تحلیل گردید. بر اساس یافته ها، میانگین کارایی تکنیکی معادل 97.6 درصد محاسبه شد. براین اساس، امکان 2.4 درصدی مدیریت و صرفه جویی در منابع وجود خواهد داشت. در پایان با توجه به یافته ها، پیشنهادهایی به منظور بهبود وضعیت عملکرد واحدهای آموزشی به مدیران و سیاستگزاران ارائه گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها