• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 3632
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در سازمان چابک که با تغییرات محیطی مداوم روبروست توانائی نیروی انسانی نقش مهمی را ایفا می کند. توانمندسازی منابع انسانی می تواند زمینه لازم را برای پرورش کارکنان توانمند فراهم سازد. پس اجرای برنامه های توانمندسازی می تواند به بهبود و ارتقا چابکی سازمانی یاری رساند. در این پژوهش بر اساس مدل های موجود، توانمندسازی با مولفه های مشخص در قالب عوامل سه گانه شرایط سازمانی، راهبردهای مدیریتی، منابع خودکارآمدی تعریف شده است. هم چنین شاخص های چابکی سازمانی چهار مولفه پاسخ گویی به مشتری، آمادگی رویایی با تغییرات، اهمیت قائل شدن برای مهارت ها و دانش پرسنل، میزان مجازی بودن فعالیت ها در نظر گرفته شده است. سپس با تبیین رابطه مولفه های توانمندسازی در ارتقا شاخص های چابکی به ارائه الگویی در جهت بهبود چابکی از طریق توانمندسازی نیروی انسانی پرداخته شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها