• شبیه سازی جایگاه سوخت رسانی همراه با ارائه یک طرح جدید با استفاده از نرم افزار arena (مطالعه موردی: جایگاه سوخت قره چورلو (بجنورد))

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 1636
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  بحرانهای انرژی در جهان و تقاضای روز افزون منابع سوختی چالش های متعددی را در سطح بین المللی به وجود آورده است. آمار و اطلاعات منتشره در سال 2008 نشان می دهد که ایران با مصرف بنزین 64800000000 لیتر در روز با سرانه مصرفی بیش از دو برابر میانگین مصرف جهانی، بهینه سازی و مدیریت بر مصرف سوخت را امری ضروری نموده است. جایگاه های سوخت که در گذشته ساخته شده اند مناسب تعداد خودروهای موجود در جامعه نیست و برای پاسخگویی مناسب جهت تامین سوخت خودروها علاوه بر ایجاد جایگاه سوخت با اصول علمی و بهینه باید جایگاه های قبلی را باز طراحی نمود. موضوع مقاله شبیه سازی جایگاه سوخت رسانی می باشد (مطالعه موردی جایگاه سوخت رسانی قره چورلو (شعبه پمپ بنزین در شهر بجنورد)) و پیشهاد طرح جدید برای این جایگاه است. فرایند و نتایج شبیه سازی جایگاه با استفاده از نرم افزار arena مدلسازی و شبیه سازی خواهد شد و دو هدف افزایش ظرفیت استفاده از ایستگاه سوخت و رضایتمندی مشتریان را پوشش دهد. این تحلیل بر اساس آمارگیری دقیقی که از جایگاه به عمل آمده است توزیع های آماری خدمتدهی پمپ ها و زمان بین ورود خودروها با حداقل خطای ممکن و با استفاده از نرم افزار spss بدست می آید. بر اساس مقایسه دو طرح نتیجه گرفته می شود که با وجود حذف دو پمپ (چهار منبع) در طرح جدید با آرایش صحیح باعث کاهش 25درصدی زمان انتظار در سیستم خودروها می شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها