• مدیریت توسعه گردشگری در مجتمع گردشگری تفریحی سیاهداران تالش با مدل سوات

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/08
  • تعداد بازدید: 162
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  مدیریت توسعه گردشگری در مجتمع گردشگری تفریحی سیاهداران تالش با مدل سوات

  در این پژوهش تحلیل پتانسیل ها و محدودیت های توسعه گردشگری مجتمع گردشگری سیاه‌داران تالش بعنوان هدف اصلی به شمار می رود. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی  بوده و با روش تکمیل پرسشنامه و فعالیت کتابخانه ای و استفاده از آمار و اطلاعات مورد نیاز اقدام شد. در نخستین گام در غالب پرسشنامه به اخذ نظرات سه گروه موثر در امر گردشگری (خانوار روستایی، مدیران شهری و گردشگران) پرداخته و مهم‌ترین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها را درجهت بررسی در غالب ماتریس تحلیلی swot لیست نموده و پس از آن با وزن‌دهی به گزینه‌های پاسخ داده شده و درنهایت اولویت‌بندی از مجموع نظرات مشترک سه گروه مداخله کننده صورت گرفته است.

  در ادامه حسب مولفه های ماتریس swot با استفاده از تلفیق پارامترهای طبقه بندی شده در غالب نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به ارایه راهبردهایی ازجمله راهبردهای رقابتی (تهاجمی)، راهبردهای تنوع، راهبردهای بازنگری و راهبردهای تدافعی پرداختیم که در این راهبردها با تمرکز بر نقاط قوت بر استفاده بهینه از فرصت های موجود تاکید شده و همزمان بر اصلاح و بهبود نقاط ضعف و حذف و تعدیل مولفه های تهدید کننده در جهت توسعه گردشگری مجتمع تفریحی سیاه داران تالش توصیه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها