• طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضررو زیان وارد در دادگاه های عمومی

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/28
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/19
  • تعداد بازدید: 153
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053833

  طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضررو زیان وارد در دادگاه های عمومی

  ویژگی دعوای خصوصی مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری این است که نخست، دعوای خصوصی باید ناشی از جرم باشد و دوم، دعوای خصوصی باید منتهی به جبران خسارت مادی یا معنوی شود. ضمان قهری عبارت است از تعهداتی که به حکم قانون و بدون وجود هرگونه قرارداد، قهرا بر کسی تحمیل می شود که در حقوق موضوعه به « مسئولیت مدنی » مشهور است؛ مثل ضمان ناشی از غصب، اتلاف و تسبیب.

  لذا در این مقاله با روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی به بررسی « طرح دعاوی خصوصی از نظر ضمان قهری و ضررو زیان وارد در دادگاه های عمومی» پرداخته شده است. بررسی های به عمل آمده نشان داد که دعاوی مطالبه ی ضرر و زیان های ناشی از ضمان قهری، تابع قوانین آئین دادرسی مدنی در ایران می باشد. همچنین در طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان ناشی از ضمان قهری، منشا و موضوع دعوی در تعیین دادگاه صلاحیت دار و آیین رسیدگی تاثیر دارد، چنانچه این مقاله نشان داد شوراهای حل اختلاف، دادگاه حقوقی و دادگاه های کیفری در این زمینه دارای صلاحیت هستند. همچنین، در صورت درخواست زیان دیده، دادگاه های کیفری موظف به پیگیری خسارات زیان دیده نیز می باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها