• جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/08
  • تعداد بازدید: 180
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  حسابداری ذهنی

  اغلب تئوری های اقتصادی بر این اساس است که افراد در رویایی با رویدادهای اقتصادی به صورت منطقی عمل می کنند و کلیه اطلاعات موجود در فرآیند تصمیم گیری آنها منظور می شود. اما برخی محققان با یافته های خود آن را نقض کرده اند که از جمله آن بیور و کنلی می باشند. آنها به ارائه تئوری تصمیم گیری انفرادی پرداختند.

  این روش این امکان را برای تصمیم گیرنده فراهم می سازد که اطلاعات بیشتری را دریافت نماید تا براساس آن بتواند درمورد تخمین احتمال های ذهنی رویدادهایی که ممکن است بعد از تصمیم گیری اتفاق بیفتد تجدید نظرکند. حسابداری ذهنی شرایط تصمیم گیری مالی افراد را در رویارویی با رویدادهای متفاوت مالی بررسی می کند.

  و بر اساس آن شرایط تصمیم می گیرد. در این تحقیق ابتدا مفاهیم نظری حسابداری ذهنی بیان گردیده و پس از تعریف حسابداری ذهنی و حسابداری رفتاری به مباحث مرتبط با حسابداری ذهنی می پردازد. همچنین اطلاعات به روش کتابخانه ای و استفاده از پایگاه های الکترونیکی جمع آوری گردیده است. کلیات این تحقیق در خصوص حسابداری ذهنی تبیین و نیز مهمترین شاخصه های آن ارائه گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها