اینستاگرام تی پی بین
همایش ، رویداد ، ژورنال
حوزه های تحت پوشش رویداد
 • فراوری رزین کانابیس(شاهدانه) و ساخت کپسول و پماد کانابینویدهای دارویی (از بذر تا دارو)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/06/06
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1400/10/26
  • تعداد بازدید: 125
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -

  فراوری رزین کانابیس(شاهدانه) و ساخت کپسول و پماد کانابینویدهای دارویی (از بذر تا دارو)

  با شناخت ساختار ملکولی کانابینول و کانابیدیول بعنوان کامپاننت های اصلی در رزین کانابیس و مکانیزم اثر گذاری آنها در بدن انسان(سیستم اندوکانابینوید) و ایمن تر بودنشان نسبت به داروهای شیمیایی و مخدر، سازمان های غذا و داروی کشورها بسمت مجاز نمودن داروهای کانابینویدی معطوف شدند.

  در میان داروهای تایید شده اعم از کانابینویدهای شیمیایی(کپسول مارینول)، کانابینویدهای طبیعی از هرکدام به میزان مساوی(اسپری خوراکی اپیدیولکس) و کانابیدیول طبیعی(مایع خوراکی ساتیوکس)، جای خالی داروی کانابینول طبیعی در میان داروهای فوق احساس می شود، بر همین اساس و بر پایه مطالعات صورت گرفته ساخت کپسول و پماد کانابینول در دستور کار قرار کرفت و کپسول های 100 و200 میلی گرمی تهیه شد، همچنین پماد بدست آمده در هر 100 میلی لیتر حاوی حدودا 6000 میلی گرم ماده موثره می باشد. این مطالعات نشان می دهد که در شرایط اقلیمی کشور(آفتابی و خشک)میزان بازدهی محصول (گل ماده خشک شده) بیش از دو برابر بازدهی قید شده در منابع موجود می باشد. در صد رزین موجود در گل 33 % و درصد کانابینول موجود در رزین حدود 30 % بدست آمد. شناسایی ماده موثره کانابینول با استفاده از دستگاه گازکروماتوگرافی متصل به طیف سنجی جرمی صورت گرفت و ساختار مولکولی کانابینول مورد شناسایی دستگاه قرار گرفت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها