حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • تبیین تجارب مخترعان دانشگاهی از نوآوری با تاکید بر کاربرد در سازمان های آموزشی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/14
  • تعداد بازدید: 356
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  تبیین تجارب مخترعان دانشگاهی از نوآوری با تاکید بر کاربرد در سازمان‌های آموزشی

  هدف از این پژوهش تبیین تجارب مخترعان دانشگاهی از نوآوری (با تاکید بر کاربرد در سازمان‌های آموزشی) بوده است. ‎این تحقیق از تحقیقات کیفی با روش پدیدارشناسی از نوع توصیفی است و از لحاظ هدف تحقیق از تحقیقات کاربردی می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق عبارت از کلیه مخترعان دانشگاهی استان آذربایجان شرقی در سال 1397 می‌باشد.

  حجم نمونه بر اساس اصل اشباع داده‌ها به تعداد 150 نفر بوده است که از طریق شیوه نمونه‌گیری غیر تصادفی هدفمند و بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب و مورد مصاحبه قرارگرفته‌اند. در این تحقیق برای گردآوری داده‌ها از مصاحبه نیم ساختاریافته استفاده شده است.

  برای تحلیل متون مصاحبه‌ها از کدگذاری با روش کولایزی استفاده شده است. بر اساس کدهای حاصل از  تحلیل مصاحبه‌ها مضامین زیر به دست آمد: قابلیت‌های فردی نوآوران، نقش ناموثر مدارس و دانشگاه‌ها در شکوفایی نوآوری، موانع تجربه‌شده، تجاربی که منجر به نوآوری شده، پیشنهاد‌های کاربردی برای محیط آموزشی و شرایط حمایت در محیط غیر آکادمیک، سایر عوامل موثر.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها