• حل تعارض در صلاحیت دادگاه های نظامی و انقلاب در جرائم خاص نظامی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/12/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/30
  • تعداد بازدید: 96
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 02171053199

  حل تعارض در صلاحیت دادگاه های نظامی و انقلاب در جرائم خاص نظامی

  شیوه دادرسی در رابطه با جرائم ارتکابی توسط نیروهای نظامی از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه جرائم ارتکابی توسط این اشخاص در قیاس با جرائم ارتکابی توسط عموم جامعه، به مراتب تعداد کثیری از اشخاص را متوجه خود خواهند نمود. همین امر شیوه دادرسی به جرائم ارتکابی نیروهای نظامی را واجد اهمیت زیادی می نماید.

  محاکمه نظامی به عنوان بخشی از قوه قضائیه صلاحیت رسیدگی به جرائم خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای نظامی را داراست و این محاکم خارج از حد صریح قانون صلاحیت رسیدگی به سایر جرائم را ندارد نظر به اینکه نیروهای نظامی وظایف و مأموریت های حساس و مهم را بر عهده دارند و ضرورت اقتضا می کند در جریان رسیدگی به پرونده های کارکنان نیروهای نظامی اسرار نظامی بازگو نشود روی همین اصل صلاحیت دادگاه های نظامی از صلاحیت مشخص شده در قانون اساسی فراتر رفت و در سه مرحله صلاحیت محاکم نظامی توسعه یافت. تحقیق حاضر توصیفی و تحلیلی و از نوع پژوهش های کتابخانه ای که از منابع حقوقی برای گردآوری اطلاعات استفاده شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها