• بررسی خواص ترمو فیزیکی نانو سیال غیرنیوتنی (cmc) درون میکرولوله ها تحت جریانات مغشوش

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/18
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/26
  • تعداد بازدید: 237
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: ۰۹۳۳۳۴۹۸۱۲۶

  بررسی خواص ترمو فیزیکی نانو سیال غیرنیوتنی (cmc) درون میکرولوله ها تحت جریانات مغشوش

  زمینه و هدف: افزایش راندمان انتقال حرارت یکی از مقوله هایی است که امروزه تلاش می شود با در نظر گرفتن کمترین هزینه ها انجام گیرد، زیرا یکی از بعد های تغییرات مفید، صرفه اقتصادی آن است که امروزه با بهره گیری از سیالات غیرنیوتنی و همچنین نانوذره ها تلاش بر افزایش راندمان حرارتی در مبدل های حرارتی و میکرو کانال ها و میکرو لوله ها و...با عبور نانوسیال ها می باشد.

  روش کار: در این تحقیق تلاش بر این شده که از سیال غیرنیوتنی کربوکسی متیل سلولز (cmc)  جهت سیال پایه و همچنین از اکسید مس به عنوان نانوذره در تولید نانو سیال استفاده شود که محاسبات انجام شده با استفاده از نرم افزار cfx انجام شده و رابطه نانوسیال با افزایش و کاهش عدد رینولدز و همچنین عدد ناسلت مورد بررسی قرار گرفته که میزان اندازه نانودره نیز با سه اندازه متفاوت در آن دخیل داده شده است.

  نتیجه گیری: نتایج به ما نشان داد که در نانو سیال کربوکسی متیل سلولز و اکسید مس با افزایش عدد رینولز ضریب انتقال حرارت نیز افزایش می یابد. با کاهش اندازه نانوذره، ضریب انتقال حرارت افزایش می یابد. با افزایش غلظت نانوذره و افزایش عدد رینولدز ضریب انتقال حرارت و عدد ناسلت افزایش می یابد.

  بحث: استفاده از سیال غیر نیوتونی کربوکسی متیل سلولز به همراه نانوذره اکسید مس باعث می شود که ضریب انتقال حرارتی و عدد ناسلت افزایش یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها