• تاثیر شیرابه زباله برروی چاه های آب زیرزمینی (مورد مطالعه چاه های شهرستان قائمشهر)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/08
  • تعداد بازدید: 275
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09142959557

  تاثیر شیرابه زباله برروی چاه های آب زیرزمینی (مورد مطالعه چاه های شهرستان قائمشهر)

  مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده است. در این تحقیق نمونه برداری از 4 حلقه چاه (دو تا در بالادست محل دفن زباله و دو تا در پایین دست) در سه ماه متوالی در فصل بهار انجام شده است. پس از تهیه محلول استاندارد خاص هر یک از عناصر سنگین، با استفاده از تکنیک جذب اتمی با کوره گرافیتی (gfaa) graph ite furnace atomic absorption غلظت عناصر نیکل، آرسنیک، جیوه، کادمیوم، سرب و کروم نمونه ها برحسب میلی گرم بر لیتر خوانده شد.

  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss20 انجام شده است. بررسی ها نشان داد که میانگین غلظت نیکل، سرب، کروم و کادمیوم به ترتیب 0.0425، 0.007، 0.0268 و 0.0117 میلی گرم در مترمکعب بوده است. همچنین در هیچ نمونه ای آرسنیک و جیوه مشاهده نشده است. همچنین نتایج آزمون آماری نشان داد که بین میانگین غلظت فلزات سنگین در چاه های بالادست (چاه a و b) و چاه های پایین دستی (چاه c و d) تفاوت معنی داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که غلظت آرسنیک، جیوه، سرب و کروم کمتر از حد استاندار بوده است ولی غلظت نیکل و کادمیوم از حد استاندارد بالاتر بوده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها