• بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری منبع آب آشامیدنی شهرستان بابل با شاخص های پایداری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/23
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/08
  • تعداد بازدید: 227
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09142959557

  بررسی پتانسیل خوردگی و رسوب گذاری منبع آب آشامیدنی شهرستان بابل با شاخص های پایداری

  خورندگی آب منجر به افزایش غلظت فلزات سمی آب همچون آرسنیک، مس، سرب، کادمیوم، روی، نیکل، آهن و منگنز می شود. فلزات سمی در مصرف کنندگان آب ایجاد خطرات حاد بهداشتی می نمایند. از طرفی رسوب گذاری آب منجر به مشکلات اقتصادی و تکنیکی می شود. بنابراین هدف از این مطالعه تعیین پتانسیل خورندگی و رسوبگذاری آب چاه ها شهرستان بابل  مورد استفاده شرب قرار می گیرد، است.

  این مطالعه مقطعی در سال 1401 انجام گرفت. در مجموع تعداد 60 نمونه آب از 20 چاه منطقه شهری و 40  روستاهای بابل در دو مرحله به صورت نمونه برداری لحظه ای تهیه گردید. درجه حرارت، سختی کلسیم، خصلت قلیایی، کل جامدات محلول وph اندازه گیری شد. وضعیت پتانسیل خورندگی و رسوب گذاری آبها با استفاده از شاخص خورندگی تعیین شد و داده ها به صورت آمار توصیفی گزارش گردید.

  شاخص لانژلیر برای 55 چاه مثبت بود و شاخص رایزنر برای 38 چاه کمتر از 7 بدست آمد. شاخص خوردگی، برای بالاتر از 12 بود. بررسی شاخص های خورندگی نشان داد، آب شرب چاه های شهرستان بابل، تمایل به رسوب گذاری دارد، بنابراین، برنامه ریزی مناسب جهت جلوگیری از آسیب های اقتصادی و مضرات بهداشتی ضروری به نظر می رسد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم