• شناسایی و رتبه بندی مولفه های تغییرپذیری مدیر از دید کارکنان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/24
  • تعداد بازدید: 162
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  مدیریت و رهبری در سازمان تعیین کننده موفقیت سازمان بوده و نقش مهمی در رشد و تعالی سازمان دارد. طبیعتاً هر مدیر بنا به اقتضای شرایط و وضعیت موجود بایستی از انعطاف لازم در برخورد با مسائل گوناگون برخوردار بوده و قدرت تغییرپذیری داشته باشد. با توجه به اهمیت تغییرپذیری مدیر در مواجهه با انتقادات و پیشنهادات و نقش آن در سازمان، پژوهش حاضر به مطالعه شناسایی و رتبه‌بندی مولفه‌های نشان دهنده تغییرپذیری مدیر از دید کارکنان پرداخته است. روش پژوهش توصیفی پیمایشی بوده و نمونه آماری شامل 148 نفر از کارکنان دستگاه‌های دولتی زاهدان می‌باشد.

  ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده و تجزیه و تحلیل توسط نرم افزار spss صورت گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مولفه‌های تغییرپذیری مدیر از دید کارکنان به ترتیب اولویت عبارتند از: مستحکم کردن تغییرات، آگاهی از نیاز به تغییر، داشتن دانش در مورد نحوه تغییر، توانایی اجرای تغییر، تمایل به مشارکت در این تغییر.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها