• شناسایی و رتبه بندی ریسک های زنجیره تأمین با استفاده از تاپسیس فازی در شرکت دارویی کاسپین تأمین

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1402/04/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1402/08/24
  • تعداد بازدید: 134
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: 09033845167

  هدف اصلی این تحقیق، شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های زنجیره تأمین با استفاده از تاپسیس فازی در شرکت دارویی کاسپین تأمین است. جامعه آماری این تحقیق، 6 نفر از خبرگان شرکت هستند که از تجربه مکفی در زمینه تحقیق برخوردار بوند. این افراد به روش نمونه‌گیری قضاوتی هدفمند انتخاب شدند. این پژوهش از نظر هدف از نوع اکتشافی، موردی، توصیفی پیمایشی و مقطعی است. این تحقیق در دو مرحله انجام شد. در مرحله اول 28 ریسک که از ادبیات نظری استخراج شده بود در معرض قضاوت خبرگان قرار گرفت. از ضریب نسبی روایی محتوا (cvr) استفاده شد.

  نتایج مرحله اول نشان داد 14 ریسک مورد توافق خبرگان قرار گرفتندو در مرحله دوم ریسک‌ها با استفاده از تاپسیس فازی رتبه‌بندی شدند. نتایج رتبه‌بندی ریسک‌ها به ترتیب به‌ این‌صورت است: 1) ریسک‌های اختلال؛ 2) ریسک در برنامه‌ریزی و کنترل؛ 3) ریسک‌های مرتبط با ابزار و تکنیک‌ها؛ 4) ریسک‌های پشتیبانی و توزیع؛ 5) ریسک‌های مرتبط با مدیریت؛ 6) اعتبار مالی ؛ 7) موجودی و ظرفیت ؛ 8) ریسک‌های تولید و انتقال؛ 9) خط‌مشی و سیاست‌گذاری؛ 10) ارتباطات و همکاری؛ 11) سیاسی/اجتماعی؛ 12) اقتصاد کلان؛ 13) ریسک‌های تأمین و تأمین‌کننده؛ 14) ریسک‌های مرتبط به تأثیر محصول/فرآیندها بر محیط زیست.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها