• مدلسازی عددی پیشروی امواج ناشی از زمین لغزش با استفاده از معادلات کاملاً غیر خطی بوسینسکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1387/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1387/01/01
  • تعداد بازدید: 1000
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  سونامی ها از مخرب ترین حوادث طبیعی محسوب می شوند و مطالعه آنها جهت محافظت از سواحل ضروری به نظر می رسد. این امواج که توسط حرکات تکتونیکی زمین در زیر آب، زلزله ها و آتشفشان های دریایی در ناحیه ای وسیع ایجاد می شود، امواجی با پریود بسیار بزرگ را شکل می دهند. این امواج بلند، در طیف امواج گرانشی بین امواج جزر و مدی و امواج دورآ  (swell)قرار می گیرند. طول عمر سونامی به سه مرحله تولید، پیشروی و سیل یا بالا روی (run-up) تقسیم می شود. مرحله اول به منبع سونامی وابسته است که می تواند زمین لرزه، آتشفشان، زمین لغزش های زیر دریایی و یا برخورد شهاب سنگ ها با اقیانوس باشد .(2004, watts) مرحله دوم به توپوگرافی و شکل خط ساحلی بستگی دارد. مرحله سوم به، دامنه، ارتفاع و شکست موج سونامی پس از عبور از خط ساحلی مربوط است و به مدلسازی های پیچیده ای نیاز دارد. درتحقیق حاضر از مدل عددی  funwaveکه بر مبنای معادلات بوسینسک ارائه شده است، استفاده می گردد. این مدل شکست موج، جذب انرژی امواج در مرز و حرکت خط ساحلی را در بر می گیرد. خروجی مدل با مدول  bwنرم افزار  mike21مقایسه گردیده و سپس برای شبیه سازی موج سونامی از شکست زیر سطحی استفاده گردیده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها