• نخستین گزارش ظهور پلسی پود (hippocardia alborza) در البرز شرقی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 903
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  با مطالعه دیرینه شناسی و چینه شناسی بر روی حدود 10 برش از پالئوزونیک البرز شرقی تا البرز غربی و نمونه برداری از ماکروفسیل ها در این نواحی منجر به شناخت وضعیت جغرافیای دیرینه در زمان کربونیفر زیرین در این نواحی گردید. از میان 14 برش انتخاب شده، 10 برش دارای ماکروفسیل بودند که بهترین برش ها در شمال باختری شهر دامغان به نام برش آبرندان واقع در مختصات جغرافیایی 36 ° 21 12/7 ′n و 54 ° 15 54′ e است که از غنای فسیلی کاملی برخوردار می باشد و مورد مطالعات دقیق فسیل شناسی قرار گرفت. در میان این تحقیق یک جنس از پلسی پودها برای اولین بار در این ناحیه شناسایی گردید که به صورت سیستماتیک مطالعه شده است. این گونه تحت نام hippocardia alborza hoare & aghababalu, 2001 که از روستروکونکیدهای پالئوزونیک می باشد، تحت عنوان این گونه به نام البرزا نامیده شد. نخستین بار این گونه از رسوبات سازند بهرام (دونین پسین – کربونیفر) ناحیه شمال و شمال خاوری کرمان گزارش گردیده است. (آقابابالو، 1999) ظهور این گونه و بررسی های بازوپایان و میکروفسیل های این برش به صورت همزمان نشان می دهد که ایران در زمان کربونیفر آغازیان شباهت زیادی به حوضه های شمال آمریکا، غرب اروپا و تا حدی پلاتفرم روسیه نشان می دهد تا شباهت به آبهای سرد استرالیا داشته باشد. ناحیه البرز در زمان تورنزین در عرض جغرافیایی 40 °-45 ° حاشیه شمالی گندوانا قرار داشته است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها