• یادگیری مشارکتی در سیستم های چندعاملی بر مبنای خبرگی مرکب

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1393/09/05
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1393/09/05
  • تعداد بازدید: 824
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در این مقاله یک روش یادگیری مشارکتی بر مبنای مفهوم جدیدی با عنوان خبرگی مرکب در سیستم های چندعاملی ارائه شده است. در این روش عامل های یادگیرنده با استفاده از یادگیری q که نوعی یادگیری تقویتی است، به مشارکت در یادگیری می پردازند. عامل ها از چهار معیار خبرگی جهت قضاوت در مورد جداول q سایر عامل ها استفاده می کنند. تمامی معیارهای خبرگی براساس روندی با هم ترکیب می شوند، که بیانگر مفهوم خبرگی مرکب می باشند. در واقع، معیار خبرگی مرکب با تکیه بر تجربیات تمامی عامل ها کیفیت یادگیری را بهبود بخشیده و موجب تسریع روند یادگیری می گردد. برای بررسی کارایی این روش، از آن برای حل مسئله شکار و شکارچی استفاده شده است. نتایج آزمایش های انجام شده بیانگر عملکرد مطلوب روش پیشنهادی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها