• بررسی پارامترهای موثر بر زاویه اصطکاک پایه سنگ های معدن گل گهر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1392/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1392/07/24
  • تعداد بازدید: 917
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  از مسائل مهم در زمین شناسی مهندسی بررسی پارامترهای تاثیر گذار بر رفتار ناپیوستگی های موجود در توده سنگ است. از جمله مهمترین این پارامترها خصوصیات اصطکاکی سطوح ناپیوستگی می باشد. در بیشتر مدل ها و معیارهای مرتبط با رفتار ناپیوستگی ها خصوصیات اصطکاکی به صورت زاویه اصطکاک سطح درزه در نظر گرفته شده است. در این تحقیق با استفاده از آزمایش برش مستقیم بر روی سطوح اره بر نمونه های سنگی معدن گل گهر مقادیر زاویه اصطکاک پایه (φb) برای شش نوع از سنگ های معدن گل گهر به دست آمد. مقایسه مقادیر زاویه اصطکاک پایه ارزیابی شده با مقاومت فشاری به دست آمده برای هر نمونه نشان داد که ارتباط معنا داری میان خصوصیات اصطکاکی و مقاومت فشاری نمونه های سنگی وجود ندارد. نتایج این تحقیق نشان داد که مقدار زاویه اصطکاک پایه به خصوصیات کانی شناسی، ساخت و بافت کانی های تشکیل دهنده سطح درزه بستگی دارد. حتی در نمونه های سنگی هم جنس تغییر در مقادیر کانی ها و ساختار آنها موجب تغییر در مقادیر زاویه اصطکاک پایه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین ژورنال ها