• روش شناسی لاکاتوشی راهی برای حل معضل روش شناختی تحقیقات علوم انسانی (مطالعه موردی علم اقتصاد در ایران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1385/01/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1385/01/01
  • تعداد بازدید: 823
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از مهم ترین وظایف عالمان علوم انسانی نظریه پردازی است. اهمیت نظریه پردازی بومی در علوم انسانی، از آنجا که مرتبط با انسان است و رفتار و ویژگی های فردی و جمعی انسانها متفاوت می باشد و به نوعی در این علوم عمدتا تئوری واحد، ثابت و جهان شمولی وجود ندارد، بسیار بیشتر از سایر علوم است. کمبود نظریه پردازی صحیح و معضل روش شناختی نظریه پردازی در علوم انسانی و خصوصاً علم اقتصاد از جمله مشکلات نظریه پردازی در علوم انسانی و علم اقتصاد کشور است. باتوجه به اینکه فرایند نظریه پردازی نیازمند یک مهندسی است و دانشمندان زیادی درباره متدهای نظریه پردازی کار کرده اند، به نظر می رسد متدولوژی لاکاتوش (با توجه به ایرادات و اردبه سایر متدها) بتواند در طراحی نظریه پردازی علوم انسانی و علم اقتصاد کارایی بیشتری داشته باشد. این مقاله به دنبال بررسی امکان استفاده از چینش و متد لاکاتوش در نظریه پردازی اقتصادی کشور است. روش مطالعه این مقاله تحلیلی با استفاده از مطالعات کتابخانه ای است. مقاله در نهایت بدین نتیجه می رسد که برای نظریه پردازی در حوزه اقتصاد در این مقطع از تاریخ اقتصادی کشور می توان از روش لاکاتوش استفاده کرد با این شرط که فروض هسته مقاوم به دقت انتخاب شوند (به طوری که نه صرفا اقتباسی باشند و نه فارغ از تجربیات عام بشری)؛ به عبارتی فرض های هسته مرکزی اقتصاد مرسوم باید تعدیل شده و توسعه یابد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها