• بهینه سازی طرحهای تخلیه کننده عمقی با استفاده از آزمایشهای مدل فیزیکی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1379/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1379/08/01
  • تعداد بازدید: 731
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  در پروژه های بزرگ که دارای ارزش اقتصادی نسبتا " بالائی می باشند، حصول اطمینان از عملکرد تأسیسات وابسته به سد، در شرایط بهره برداری متفاوت از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای اطمینان از عملکرد صحیح و موفق بعضی از قسمتها، بویژه تاسیساتی نظیر مجاری تخلیه کننده تحتانی و دریچه های آنها که در بدنه سد مدفون گردیده و امکان بازسازی و ترمیم آنها به سهولت امکان پذیر نمی باشد و همچنین تأیید صحت فرضیات در نظر گرفته شده، لازم است با ساخت سازه مورد نظر با مقیاسی کوچکتر و ایجاد شرایط هیدرولیکی مشابه با شرایط واقعی، واکنش مدل را درمقابل با شرایط اعمال شده، بررسی نموده با تجزیه و تحلیل این واکنشها و اعمال روابط منطقی بدست آمده، عکس العمل سازه را در نمونه واقعی، پیش بینی نمود. بدین ترتیب با مشخص نمودن نواقص احتمالی موجود در طراحی و رفع آنها از تخریب احتمالی سازه که می تواند خطرات جبران ناپذیر و ضررهای هنگفتی را به بار آورد جلوگیری نمود. در این مقاله، با استفاده از نتایج بدست آمده از مدلهای فیزیکی مطالعه شده در مرکز تحقیقات آب و سایر آزمایشگاهها، ضمن تشریح مشکلات موجود، راه حلهای پیشنهاد شده طبقه بندی و راه کارهای مناسب جهت بهینه نمودن شکل هندسی و ابعاد تخلیه کننده های تحتانی در محل دریچه ها ارائه می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها