• مقایسه شاخص های آسیب برای قاب های خمشی بتن مسلح با استفاده از تحلیل های استاتیکی غیرخطی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 825
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  تشخیص وضعیت سازه بعد از زلزله از اهمیت ویژه ای برخوردار است. توانایی تحمل سازه و امکان ادامه سرویس دهی آن برای زلزله های بعدی از طریق برآورد میزان آسیب مشخص می شود. شاخص های آسیب ارائه شده،  آسیب های وارد بر سازه را به صورت کمی بیان نموده و ظرفیت باقی مانده برای تحمل بارهای بر سازه و از جمله زلزله های بعدی را مشخص می کنند. این شاخص ها پارامترهای مختلفی مانند جابه جایی، پریود طبیعی ارتعاش سازه، میزان جذب انرژی و خستگی تحت بارهای چرخه ای را در برآورد سطح آسیب وارد بر سازه به کار می برند. در این مقاله شاخص های آسیب براساس کاهش سختی (زوال سختی)، انرژی، افزایش پریود، پارامترهای مودال و فرکانس ها و رفتار خستگی چرخه ای برای به دست آوردن یک همبستگی بین مقادیر عددی آنها، مورد بررسی قرار می گیرد. شاخص های آسیب انتخاب شده با استفاده از تحلیل های استاتیکی غیرخطی (pushover)، برای قاب های ساختمانی بتن مسلح، که براساس استاندارد 2800 ایران بارگذاری و طراحی شده اند، مقایسه می شوند. نهایتا براساس نتایج به دست آمده، همبستگی شاخص های مختلف با پارامترهای به کار رفته در تعیین شاخص ها، مورد بررسی قرار می گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها