• بررسی تحلیلی مقاومت فشاری و طراحی ورق اتصال گوشه در قاب های دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1390/11/15
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1390/11/15
  • تعداد بازدید: 673
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس دبیرخانه رویداد: -
  یکی از نقاط ضعف سیستم مهاربندی، مقاومت فشاری عضو مهاربندی و امکان کمانش آن و در نتیجه کاهش ظرفیت باربری عضو می باشد. این مشکل با ظهور مهاربندی های کمانش ناپذیر (buckling restrained braces) حل شده است. مسئله مهم دیگر مقاومت پس از کمانش عضو brb است که در آن، عضو با یک افت مقاومت می تواند تغییر شکل های بیشتری را تحمل کند و این امر سبب افزایش جذب انرژی و کمک به رفتار بهتر سازه می گردد. جهت تحقق این امر تمهیدات طراحی لرزه ای آیین نامه aisc ملزم می دارد که ظرفیت محوری ورق اتصال از بار فشاری نهایی brb بیشتر باشد و همچنین با توجه به آزمایشات بزرگ مقیاس اخیر انجام شده بر روی قاب های دارای مهاربندهای کمانش ناپذیر که کمانش خارج از صفحه ورق اتصال، قبل از رسیدن به بار نهایی فشاری brb را نشان می دهند، این آیین نامه ملزم می دارد که ناپایداری ورق اتصال نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله یک مطالعه تحلیلی جهت بررسی مقاومت و رفتار فشاری غیرالاستیک ورق های اتصال و در brbf ها، با استفاده از نرم افزار اجزای محدود انجام شده است. این مطالعه با در نظر گرفتن ابعاد مختلف برای ورق اتصال انجام شده است. همچنین جهت افزایش مقاومت کمانشی ورق اتصال و بهبود رفتار جذب انرژی آن، اثرات افزودن ورق های تقویت در محل های مختلف و با اندازه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آن ارائه شده است. در انتها یک روش جهت طراحی ورق اتصال مستطیلی تحت فشار، با استفاده از چارت های طراحی بر مبنای معادله کمانش غیرالاستیک ورق ارائه شده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام می کنم
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها